Wanneer je aan de slag gaat als werknemer voor een uitzendbureau, krijg je in eerste instantie een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Na verloop van tijd kan deze overgaan in een fase b of c contract. Dit fasensysteem van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) bied jou bescherming tegen ontslag en geeft je meer zekerheid over arbeidsduur en doorbetaling van loon. Het gehele fasensysteem is terug te vinden in de CAO van uitzendkrachten van de ABU.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase A)

Fase A van het fasensysteem ABU duurt 78 weken, waarin de uitzendkracht iedere week minimaal één uur werkt voor het uitzendbureau. Wanneer er een onderbreking van zes maanden of meer plaatsvindt, begin je opnieuw met tellen. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt beëindigd wanneer de uitlener, opdrachtgever of uitzendkracht hiervoor kiest óf wanneer de uitzendkracht ziek wordt. In deze fase kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten aangaan.

Termijn van kennisgeving

Afhankelijk van het aantal weken dat je aan de slag bent, heeft het uitzendbureau een bepaalde opzegtermijn. De eerste 12 weken mogen ze de overeenkomst ieder moment beëindigen. Vanaf 12 tot en met 78 weken loopt het opzegtermijn op van 5 tot 14 dagen. Als uitzendkracht heb je gedurende de hele periode van 78 weken maar één dag opzegtermijn.

Geen doorbetaling of recht op uitkering bij ziekte

Tijdens deze fase heb je enkel recht op loon over het aantal uren dat je daadwerkelijk gewerkt hebt. Als er minder werk is, krijg je dus niet doorbetaald. Wanneer je (langdurig) ziek wordt, betekent dit een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De eerste twee dagen dat je ziek bent, zijn wachtdagen waarin je geen uitkering ontvangt. Vanaf de derde dag val je onder de Ziektewet welke wordt aangevuld door het uitzendbureau.

Verder is je loon gebaseerd op de inlenersbeloning: jouw loon wordt gelijkgetrokken met die van de werknemers die in vaste dienst zijn bij de opdrachtgever.

Fase B contract

Wanneer je binnen zes maanden na afloop van fase A weer aan de slag gaat, kom je terecht in fase B.  Tijdens deze fase ga je een “gewone” arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aan. Nu heb je meer rechten met betrekking tot werkuren en loon. Fase B beslaat een periode van maximaal 4 jaar of 6 contracten. De duur van ieder contract wordt vastgesteld in overleg met de uitzendonderneming waarvoor je werkt.

Wanneer er een onderbreking plaatsvindt tussen twee arbeidsovereenkomsten, tellen deze maanden mee voor de maximale periode van vier jaar. Mocht de onderbreking langer duren dan zes maanden, dan begin je als werknemer weer bij fase A.

Fase B contract opzegtermijn

In principe loopt een contract voor bepaalde tijd pas af op de overeengekomen datum. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen tussentijds niet zomaar opzeggen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst enkel voortijdig beëindigen in het geval van een proeftijd, ontslag op staande voet of wanneer er een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Als werknemer kun je enkel eerder ontslag nemen in het geval van een tussentijds opzegbeding.

Doorbetaling van loon

Een groot voordeel van fase B is dat jij bij minder werk minimaal 90% van je loon doorbetaald krijgt. Wanneer de instelling waar jij aan het werk bent de opdracht beëindigd, is het uitzendbureau verplicht om voor jou op zoek te gaan naar een andere werkplek. Wel ben jij als werknemer verplicht om passend vervangend werk aan te nemen.

Ook bij ziekte wordt de arbeidsovereenkomst niet stopgezet. Zolang de arbeidsovereenkomst loopt heb je recht op doorbetaling van 91% van jouw uitkeringsdagloon tijdens het eerste jaar. Mocht de arbeidsovereenkomst nog steeds lopen tijdens het tweede jaar van jouw ziekte, dan is dit  80% van jouw uitkeringsdagloon.

Fase C contract: voor onbepaalde tijd

Heb je fase B doorlopen en begin je binnen zes maanden weer voor hetzelfde uitzendbureau? Dan val je in fase C. Je krijgt nu een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een fase C contract lijkt in veel opzichten op een fase B contract. Bij het wegvallen van een opdracht, heb je wederom recht op doorbetaling (van ten minste) 100% van je laatstverdiende loon over het aantal uren dat je op contract hebt. Ook moet jouw werkgever op zoek naar passende vervanging.

Daarnaast kun jij de arbeidsovereenkomst nu opzeggen wanneer je wilt met inachtneming van één maand opzegtermijn. Voor het uitzendbureau is dat nu lastiger; zij moeten hiervoor naar het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter.

Het is belangrijk om te weten wat je rechten zijn, maar soms is het lastig om wijzer te worden in het oerwoud aan regels. We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen. Je bent nu op de hoogte van de belangrijkste regels rondom het fasensysteem ABU!