Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen ter regulering van de uitzendsector. Dit keurmerk verzekert inleners en opdrachtgevers ervan dat zij minimale (fiscale) risico’s lopen. Wij van Otto Interimzorg vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers volledig op ons kunnen vertrouwen. Daarom laten we tweemaal per jaar een inspectie uitvoeren door onafhankelijke inspectie-instellingen. Dankzij deze inspectie mogen wij het SNA-keurmerk dragen.

Waarom een SNA-keurmerk?

De uitzendbranche draait op een systeem van zelfregulatie. Gezien de regering minder toezicht houdt binnen deze sector, is er behoefte aan transparantie en zekerheid vanuit de branche zelf. Vanuit deze behoefte zijn er normen opgesteld waaraan uitzendbureaus moeten voldoen. Het dragen van het keurmerk is een duidelijk signaal aan opdrachtgevers en inleners dat er op de juiste manier wordt omgegaan met de verplichtingen uit arbeid.

De voordelen van het keurmerk

De samenwerking met een uitzendbureau levert mooie voordelen op voor een zorginstelling. Zo kunnen zij rekenen op een snelle wervingsprocedure en hoge flexibiliteit. Aan de andere kant zitten er ook risico’s verbonden het inhuren van uitzendkrachten. Er hebben zich door de jaren heen verschillende misstanden voorgedaan binnen de uitzendbranche, zoals een te lage uitbetaling van (buitenlandse) uitzendkrachten. Ook kwam het voor dat uitzendondernemingen niet alle heffingen en belastingen betaalden waartoe zij verplicht waren. Dankzij het SNA-keurmerk is er duidelijkheid ontstaan over welke organisaties met zekerheid bonafide zijn.

SNA inspectie

Tijdens de periodieke controles wordt er gekeken of een uitzendonderneming nog altijd voldoet aan de gestelde eisen. Dankzij de SNA registratie kunnen inleners en opdrachtgevers erop rekenen dat:

  • de identificatie van het uitzendbureau op orde is
  • alle werknemers gerechtigd zijn om in Nederland te werken
  • het personeel wordt uitbetaald volgens de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • de aangifte en afdracht van heffingen en belasting op de juiste manier worden uitgevoerd

Daarnaast hebben inleners sinds 1 juli 2012 ook vrijwaring van risico’s op boetes met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid betekent dat de Belastingdienst bij een inlener kan aankloppen wanneer de betaling van loonheffingen of omzetbelasting uitblijft aan de kant van de uitlener. Door samen te werken met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus geldt voor inleners fiscale vrijwaring.

SNA register

Overweegt u in zee te gaan met een uitzendonderneming en wilt u zeker zijn van de betrouwbaarheid en transparantie van het bureau? Dan doet u er goed aan te checken of het bureau is opgenomen is het SNA register. Zo neemt u het zekere voor het onzekere.