De gehandicaptenzorg heeft haar eigen CAO. In deze CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals over salarisschalen, toeslagen, arbeidsduur en werktijden, pensioen, vakantie en verlof. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de vakbonden gaan om de tafel zitten om tot een akkoord te komen. In 2019 kwamen zij tot een nieuwe CAO gehandicaptenzorg, welke geldig is van 1 april 2020 tot 1 oktober 2021. In deze blog bespreken we de salarisschalen en onregelmatigheidstoeslag die in deze periode gelden. 

Salarisschalen cao gehandicaptenzorg

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO gehandicaptenzorg liepen in eerste instantie vast op de loonsverhogingen. De werkgeversvereniging bood een loonsverhoging van 5% gespreid over twee jaar. De vakbonden gingen voor een minimum van 3% per jaar. Zij hielden voet bij stuk en eindigden de onderhandelingen met een structurele loonsverhoging van 3,4% in 2020 en 3,15% in 2021. Het totale overzicht van de salarisschalen zijn te vinden op deze pagina.

Als uitzendbureau kent Otto Interimzorg haar werknemers dezelfde lonen, vergoedingen en arbeidsduur toe als die van werknemers die in dienst zijn van de inlener. Met ingang van juni 2020 geldt onderstaande salarisschaal voor functiegroep 35.

ORT gehandicaptenzorg

De (gehandicapten)zorg kent geen begin- en eindtijd. Zorg wordt 24/7 geleverd en daarom zul je als werknemer soms op onregelmatige uren werken. Hier staan echter wel riante onregelmatigheidstoeslagen tegenover, welke zijn vastgelegd in de nieuwe CAO gehandicaptenzorg. Je hebt recht op onregelmatigheidstoeslag wanneer je, zoals de naam het al zegt, onregelmatige uren werkt. Dit zijn uren die buiten reguliere kantoortijden vallen, zoals avonden, nachten en weekendenuren. Ook op feestdagen krijg je een extra percentage bovenop jouw normale bruto uurloon. Al met al kunnen deze toeslagen een mooie bonus vormen op jouw vaste salaris. Hieronder vind je een overzicht van de percentages ORT gehandicaptenzorg.

tabel met ORT percentages

We hopen al je vragen over de salarisschalen en ORT binnen de gehandicaptenzorg beantwoord te hebben. Voorlopig hoef je niet op veranderingen te rekenen. Er zal immers pas in oktober 2021 een nieuwe CAO verschijnen.